การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

รู้จักโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินในแมวสูงอายุ

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ขอบคุณที่มาภาพจาก zoetispetcare.com

โรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินกว่าปกติเป็นภาวะร้ายแรงอย่างหนึ่ง แต่หากเข้ารับการรักษาทันท่วงทีก็จะไม่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของแมวมากนัก โดยทั่วไปความปิดปกตินี้พบในแมวสูงอายุกว่า 95% มักเป็นแมวอายุมากกว่า 10 ปี แต่พบน้อยมากในลูกแมว เพราะฉะนั้นการรู้อาการและเข้ารับการรักษาทันท่วงทีก็สามารถทำให้แมวมีอายุยืนยาวเช่นกัน

อาการของโรคเป็นอย่างไร

แม้ว่าการวินิจฉัยโรคจะทำได้ยาก และมีอาการร่วมกับโรคอื่น ๆ ด้วย เช่น โรคเบาหวานและไตวาย แต่สามารถสังเกตอาการเบื้องต้น หรือสัญญาณของการเกิดโรค คือ ความยากอาหารเพิ่มขึ้น เพราะฮอร์โมนไทรอยด์เร่งการเผาผลาญ มีน้ำหนักลดลง แม้จะกินอาหารมากก็ตาม ขนร่วง และดูไม่สวยงาม ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยขึ้น มีพฤติกรรมต่างไปจากเดิม ได้แก่ บางตัวกระฉับกระเฉงมาก ก้าวร้าว และบางครั้งมีการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ขอบคุณที่มาภาพจาก twocrazycatladies.com

การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ปกติเมื่อแมวสูงอายุของคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน สัตวแพทย์มักแนะนำให้ทำการรักษาด้วยยา ผ่าตัด และบำบัดโดยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน เพื่อควบคุมอาการของโรคและให้แมวสูงอายุของคุณมีอายุยืนยาว

ยา สามารถควบคุมภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินในแมว เพื่อการมีสุขภาพที่ดี แต่ทว่าอาจต้องกินยาไปตลอดชีวิต เพื่อควบคุมระดับไทรอยด์ในร่างกาย
ผ่าตัด การผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออก รักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินได้ แต่การผ่าตัดแมวจะต้องดมยาสลบและอาจเป็นปัญหาสำหรับแมวสูงอายุบางตัว ซึ่งมักพื้นตัวจากการผ่าตัดยากลำบาก หรือใช้เวลานาน
การบำบัดด้วยกัมมันตภาพรังสี เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพราะรังสีทำให้ไทรอยด์หยุดทำงานโดยไม่ทำลายอวัยวะอื่น ๆ แต่การรักษาด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ขอบคุณที่มาภาพจาก twocrazycatladies.com

หากแมวสูงอายุไม่ทำการรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ จะนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูงนี่เองอาจทำให้ไตของแมวเสียหายได้ และการเผชิญกับโรคดังกล่าวทำให้ตรวจพบอาการโรคไตยากลำบาก เพราะฉะนั้นเมื่อแมวมีภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติควรตรวจร่างกายโดยละเอียด และควรมีการตรวจร่างกายทุก ๆ 6 เดือน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากอาการของต่อมไทรอยด์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแมวสูงอายุจะภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน แต่ก็สามารถรักษาให้มีอาการทุเลาลง หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเริ่ม แมวมีโอกาสหาย มีชีวิตยืนยาว และสุขภาพแข็งแรง แต่หากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป อาการของโรคอาจรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพราะปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ควรละเลย แม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ที่มา: kristenlevine.com
เรียบเรียงโดย Massaya