การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ความจริงเกี่ยวกับการล้มตายของหนูแฮมสเตอร์

หนูแฮมสเตอร์

ขอบคุณที่มาภาพจาก cheezburger

หนูแฮมสเตอร์ เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะบางที่สุด ความเปราะบางจนเกินต้านทำให้พวกเขาบาดเจ็บและล้มตายง่าย ดังนั้น ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม เพื่อลดสาเหตุของการป่วยและล้มตายของบรรดาเหล่าหนูทั้งหลาย แต่สาเหตุของการเสียชีวิตและล้มตายของพวกเขาเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง เรามีเรื่องราวดี ๆ มาบอกต่อกันดังต่อไปนี้

เครียด

หนูแฮมสเตอร์มักจะเครียด พวกเขาเป็นสัตว์ตัวเล็ก เครียดง่าย ปัจจัยทำให้เกิดความเครียดมีด้วยกันหลายประการ คือ เสียงดัง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การถูกสัมผัสจากมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้พวกเขาช็อกและตายได้ นอกจากนี้เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ภายในบ้าน เช่นเดียวกันหากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกะทันหันย่อมทำให้เสี่ยงสูงที่จะทำให้พวกเขาตายได้ง่ายขึ้น สุดท้ายคือ ปัญหาสุขภาพอ่อนแอ นำมาสู่ความเครียดอย่างความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและหัวใจ เป็นต้น

หนูแฮมสเตอร์

ขอบคุณที่มาภาพจาก twitter

หนูแฮมสเตอร์มีอายุขัยสั้น

เป็นสัตว์ที่มีอายุขัยค่อนข้างสั้น โดยเฉพาะแล้วหนูแฮมสเตอร์มีอายุขัยอยู่ที่ 2 – 3 ปี นี่อาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พวกเขาตายง่ายขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักของอายุขัยที่สั้น เพราะพวกเขามีอัตราการเผาผลาญพลังงานเร็วกว่าสัตว์ขนาดใหญ่ สูญเสียความร้อนง่ายและเร็ว อ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด นอกจากนี้ ยังมีระบบภูมิคุ้นกันอ่อนแอกว่า จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า และปัจจัยเหล่านี้เองส่งผลให้พวกเขาอายุสั้นลง

เป็นสัตว์บอบบาง

หนูแฮมสเตอร์บอบบางมาก โดยเฉพาะโครงกระดูกทำให้บาดเจ็บง่ายและทุกข์ทรมานมาก หากป้องกันไม่ดีพออาจส่งผลให้พวกเขาบาดเจ็บและตายในที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้น้ำและอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หนูแฮมสเตอร์ตายก่อนโตเต็มวัย ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บ ความหิวโหย และโรคของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุด คือ การติดเชื้อทางเดินหายใจ มะเร็ง และโรคหัวใจ

หนูแฮมสเตอร์

ขอบคุณที่มาภาพจาก thehamstercare

จะทำอย่างไร้ให้หนูแฮมสเตอร์มีชีวิตยืนยาว

อันดับแรกคือ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและสะอาด ซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกของการมีชีวิตที่ดีและยืนยาว โดยธรรมชาติพวกเขาเป็นสัตว์รักความสะอาดจึงควรทำความสะอาดกรงอยู่เสมอ จัดหากรงขนาดที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และปูพื้นกรงด้วยกระดาษฝอยหรือผ้า เพื่อดูดวับของเสีย และจะทำให้เท้าของหนูแฮมสเตอร์สะอาดขึ้น จัดเตรียมอาหารและผักสด ผลไม้ ให้มีความหลากหลาย แต่ไม่ควรให้อาหารที่มีรสชาติหวานจนเกินไป และอย่าลืมน้ำจืดที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของพวกเขาอยู่เสมอ

สาเหตุอย่างหนึ่งของการเสียชีวิต คือ การพลัดตกจากที่สูง ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเสียชีวิต เพราะพวกเขาเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กและบอบบางอย่างมาก จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา: petpress.net
เรียบเรียงโดย Massaya