การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

โปรตีนจากไข่เหมาะสำหรับเป็นอาหารแมวหรือไม่

อาหารแมว

ขอบคุณที่มาภาพจาก petmd

ไข่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ จึงถูกแนะนำให้เป็นอาหารสำคัญในมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต แต่ระหว่างมนุษย์และแมวมีความต้องการอาหารค่อนข้างแตกต่างกันมาก ดังนั้น โปรตีนจากไข่อาจจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่อาจไม่จำเป็นสำหรับอาหารแมวเลยก็ได้เช่นกัน แม้ว่าแมวจะต้องการสารอาหารในการดำรงชีวิตหลัก ๆ คือ โปรตีน แต่ควรมาจากเนื้อมากกว่าไข่ แมวเป็นสัตว์กินเนื้อและล่าเหยื่อเป็นอาหาร ดังนั้น การส่งเสริมให้แมวบริโภคไข่จึงอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แม้ว่าไข่จะมีโปรตีนสูงเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ แต่ทว่าไข่มีความจำเป็นสำหรับแมวหรือไม่ เรามีคำตอบดี ๆ ว่าแมวสมควรได้รับสารอาหารโปรตีนจากไข่เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่

อาหารแมว

ขอบคุณที่มาภาพจาก pumpkin

ไข่มีประโยชน์ แต่แมวต้องการโภชนาการจากไข่หรือไม่

แมวเป็นสัตว์ที่ต้องการสารอาหารค่อนข้างเจาะจง และแตกต่างจากมนุษย์ แมวเป็นสัตว์กินเนื้อต้องพึ่งพาสารอาหารที่พบในเนื้อสัตว์เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากแมวได้รับสารอาหารจากเนื้อสัตว์เพียงพออยู่แล้วย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมไข่ให้เป็นอาหารแมว เนื่องจากไข่อาจมีสารอาหารไม่เท่ากับเนื้อสัตว์ที่แมวได้รับ แม้ว่าไข่จะปลอดภัยกับแมวแต่ควรปรุงให้สุกก่อนแนะนำให้แมวรับประทาน ไม่ควรให้แมวกินไข่ดิบ เพราะอาจเป็นโทษต่อแมวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียซัลโมเนลลาในไข่ดิบ อาจเป็นพิษต่อแมวโดยไม่ทันคาดคิด

อาหารแมว

ขอบคุณที่มาภาพจาก heararound

นอกจากนี้ การให้ไข่ดิบเป็นอาหารแมวจะทำให้แมวได้รับเอนไซม์ที่เรียกว่า avidin ซึ่งขัดขวางการดูดซับไบโอติน วิตามินชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาผิวหนังและขนได้ เพราะฉะนั้นไข่ปรุงสุกจึงปลอดภัยสำหรับแมว แต่ก็ไม่ควรให้ไข่เป็นอาหารหลักสำหรับพวกเขา ปริมาณไข่ปรุงสุกที่แมวควรได้รับควรเป็น 10% ของอาหารจานหลัก แต่หากแมวของคุณมีปัญหาสุขภาพ หรือแพ้อาหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนให้ไข่แก่แมว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแมวเป็นสัตว์กินเนื้อ สารอาหารแมวหลัก ๆ ที่ควรได้รับจะต้องเป็นโปรตีนมากกว่าสิ่งอื่นใด และควรเป็นโปรตีนที่ได้จากเนื้อจะมีประโยชน์กับแมวมากกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่น ๆ ดังนั้น หากต้องการให้แมวลิ้มลองรสชาติของไข่อาจไม่ผิดนักที่จะส่งเสริมให้แมวได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ของอาหาร แต่จะต้องปรุงให้สุกก่อนให้แมวรับประทาน เพราะหากให้แมวกินไข่ดิบย่อมทำให้เกิดโทษมากกว่าผลดี เนื่องจากไข่ดิบมีแบคทีเรียทำให้เกิดโทษต่อร่างกายแมวได้ และควรให้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุด 10% ของอาหารจานหลัก แต่หากแมวมีอาการแพ้อาหารควรหลีกเลี่ยงที่จะให้ไข่เป็นอาหาร แม้เพียงน้อยนิดก็อาจก่อเกิดโทษต่อร่างกายแมวได้ หากไม่แน่ใจเรื่องอาหารแมว รวมทั้งโภชนาการควรปรึกษาสัตวแพทย์จะปลอดภัยกว่า