การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

แมวร้องไห้เมื่อเศร้าและเจ็บปวดหรือไม่

แมวร้องไห้

ขอบคุณที่มาภาพจาก thegladcat

แมวร้องไห้เมื่อรู้สึกเศร้าเหมือนมนุษย์หรือไม่ ความจริงแล้วแมวจะไม่ร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาออกมาเหมือนมนุษย์เพื่อแสดงออกถึงความเศร้าและเจ็บปวดที่พวกเขากำลังเผชิญ แต่พวกเขาจะแสดงคามเจ็บปวดด้วยเสียงร้อง เพื่อให้รับรู้ว่าตอนนี้พวกเขามีความรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดอย่างไร แมวจะไม่ร้องไห้เวลารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวด แต่จะส่งเสียงร้องนานกว่าปกติ ซึ่งเป็นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าแต่ละวัน หากแมวของคุณรู้สึกเศร้าให้สังเกตการเปล่งเสียงที่เพิ่มขึ้น เสียงสั่น การหลบซ่อนตัว เบื่ออาหาร นอนมากขึ้น ไม่อยากทำกิจกรรมใด มีพฤติกรรมการใช้กระบะทรายที่เปลี่ยนไป และบางครั้งอาจมีความก้าวร้าว เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพฤติกรรมเช่นนี้ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ของแมว ดังนั้นน้ำตาที่ไหลมากจนเกินไปอาจไม่ใช่สัญญาณบ่งบอกว่าแมวร้องไห้เพราะความเศร้าหรือรู้สึกเจ็บปวด แต่น้ำตาที่ไหลออกมามากจนปกติของแมวนั้นบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เช่น เยื่อบุตาอักเสบ ท่อน้ำตาอุดตัน หรือการติดเชื้อที่ดวงตา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องได้รับการรักษาโดยสัตวแพทย์

แมวร้องไห้

ขอบคุณที่มาภาพจาก petskb

อาการเศร้าหรือเจ็บปวด เกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง

แมวร้องไห้เมื่อเศร้าตัดทิ้งไปได้เลย เพราะแมวสื่อสารกันผ่านกลิ่นภาษากายและการสัมผัส หากแมวของคุณรู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดพวกเขาจะแสดงความผิดปกติบางอย่างออกมาให้สามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับความโศกเศร้าหรือเจ็บปวด อันมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลซึ่งอาจเป็นผลพวงมาจากการแยกออกจากกันของเขาและเพื่อน หรือการย้ายที่อยู่ใหม่ สิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วทำให้แมวเกิดอาการวิตกกังวลและเศร้าได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ซึ่งแมวร้องไห้อาจไม่มีความสัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ อาการเศร้าหรือเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมซึ่งจะพบในแมวที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป โดยปกติแมวจะแสดงภาวะดังกล่าวนี้ในช่วงกลางคืนซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกสับสนและส่งเสียงร้องออกมาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โรคข้ออักเสบกว่าร้อยละ 95 ของแมวที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เผชิญกับโรคข้ออักเสบเพราะฉะนั้นหากคุณมีแมวสูงอายุ อาการเศร้า เจ็บปวดอาจเป็นไปได้ในแง่ของการเจ็บปวดจากโรคข้ออักเสบ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได การกระโดดหรือการเคลื่อนไหว อันจะส่งผลทำให้เกิดการเจ็บปวดได้ง่าย

แมวร้องไห้

ขอบคุณที่มาภาพจาก catvills

เปลี่ยนแมวเศร้าให้กลายเป็นแมวที่มีความสุขได้อย่างไร

ความเศร้าหรือการเจ็บป่วยทางจิตใจบางอย่างอาจต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแมวสูญเสียพ่อแม่ในช่วง 2-3 เดือนแรก พวกเขาจะเศร้าและเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ ดังนั้นจึงควรค้นหาวิธีปรับปรุงจิตใจพวกเขา โดยการมอบสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดให้ และส่งเสริมการใช้เวลารวมทั้งการดูแลพวกเขาเป็นพิเศษ หากไม่แน่ใจว่าจะดูแลให้แมวของคุณมีความสุขและหายเศร้าได้อย่างไร แนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมให้แมวมีความสุขมากขึ้น นี่จึงเป็นคำตอบสำคัญว่าแมวร้องไห้อาจไม่ได้หลั่งน้ำตาแห่งความเสียใจออกมาเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่พวกเขาจะเปล่งเสียงร้องออกมาเพื่อให้รับรู้ว่าพวกเขากำลังรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดนั่นเอง