การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

กอดสุนัขได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไรในการกอด

กอดสุนัข

ขอบคุณที่มาภาพจาก people

มนุษย์คุ้นเคยกับการกอดแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อกันและกัน แต่สำหรับสุนัขการกอดอาจไม่มีความหมายใด ๆ นอกเหนือจากการคุกคาม หรืออันตราย ซึ่งอาจนำไปสู่การป้องกันตัวของพวกเขาที่มีต่อคุณ แม้ว่าการกอดสุนัขจะมีประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาสำหรับมนุษย์แต่ในสุนัขอาจไม่มีประโยชน์ใดเลยหากปราศจากการฝึกฝนและทำความเข้าใจกับพวกเขา

การกอดสุนัขช่วยเพิ่มฮอร์โมนความรัก มนุษย์กอดมนุษย์ด้วยกันเองช่วยเพิ่มระดับออกซิโทซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความผูกพันในมนุษย์ เช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์กอดสุนัขก็จะเพิ่มระดับฮอร์โมนออกซิโทซินได้เช่นกัน มีการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่าการกอดสุนัขเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่ในมุมของสุนัขการกอดทำให้พวกเขารู้สึกเครียด กลัว กังวล ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยาชูกำลังให้กับพวกเขาได้เหมือนในมนุษย์ ในทางกลับกันเมื่อสุนัขเครียดและกลัวมากเท่าไหร่จะทำให้พวกเขากัดคุณได้เมื่อกอดทันที แต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวจะเป็นเช่นนี้ สุนัขเป็นสัตว์ฉลาดหากได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ว่าการกอดคืออะไร ย่อมทำให้พวกเขายอมรับและลดการต่อต้านลงได้เช่นกัน

กอดสุนัข

ขอบคุณที่มาภาพจาก barkpost

กอดสุนัขหรือไม่กอดดี

หากเรากอดสุนัขเหมือนกับการกอดมนุษย์ด้วยการใช้มือทั้งสองข้างโอบกอดพวกเขา โดยสัญชาตญาณจะทำให้พวกเขาเครียด หงุดหงิด ดิ้น ต่อสู้ให้หลุดจากอ้อมแขนของคุณ เพราะสุนัขอาจเข้าใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา จนนำไปสู่การขัดขืนและต่อสู้ได้ เมื่อสุนัขไม่ชอบให้กอดและมนุษย์กอดพวกเขา สุนัขย่อมส่งสัญญาณเตือนให้หยุดทำเช่นนั้นด้วยการคำรามหรือกัด

เพราะฉะนั้นการกอดสุนัขจึงไม่ใช่วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมในการแสดงความรักเสมอไป สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ คือ อย่ากอดสุนัขที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากสุนัขอาจกัดคุณได้เพราะเป็นคนแปลกหน้า หลีกเลี่ยงการกอดสุนัขเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น เสียงดัง พายุ อยู่ท่ามกลางคนจำนวนมาก เป็นต้น แม้ว่าสุนัขจะเข้ากันได้ดีกับลูกของคุณ แต่ก็ไม่ควรให้ลูกกอดสุนัขโดยที่สุนัขไม่เต็มใจ เพราะสุนัขอาจหงุดหงิดทำร้ายหรือกัดลูกของคุณได้

กอดสุนัข

ขอบคุณที่มาภาพจาก mnn

เมื่อสุนัขปฏิเสธการกอดทำอย่างไร

นอกเหนือจากการกอดมีวิธีแสดงความรักและสร้างสัมพันธ์ที่ดีอีกมาก หากสุนัขปฏิเสธการกอดลองให้ขนมหรือของเล่นที่พวกเขาชื่นชอบ เพื่อสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน วิธีการเช่นนี้อาจชดเชยการแสดงความรักด้วยการกอดได้ หรือหากต้องการกอดสุนัขจริงควรฝึกฝนและสร้างความเข้าใจร่วมกับสุนัขถึงวิธีแสดงการกอดอันจะลดความตึงเครียดของสุนัขลง เพื่อลดการต่อต้านและขัดขืนของสุนัขลง