การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

แมวรับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์หรือไม่

ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์

ขอบคุณที่มาภาพจาก cutekittycat

แมวใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารกับมนุษย์ รวมถึงความรู้สึกเศร้าของมนุษย์เช่นกัน แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าแมวจะคุ้นเคยและได้รับการขัดเกลาทางสังคมที่เพียงพอ แมวใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของและระยะเวลาที่นานพอสมควรจะทำให้พวกเขาตีความและสามารถรับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ได้ดี แมวใช้วิธีการใดบ้างเพื่อรับรู้และประเมินความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ เรามีวิธีการที่แมวใช้ประเมินและรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์มาฝากกันดังนี้

แมวใช้ 3 วิธีในการประเมินความรู้สึกเศร้าของมนุษย์

แมวเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้และทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวของพวกเขาได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือการรับรู้และประเมินความรู้สึกเศร้างของมนุษย์ผ่าน 3 วิธีการ คือ ฟีโรโมน สัญญาณภาพ การได้ยินเสียง เป็นต้น

ฟีโรโมน

แม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแมวรับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ได้อย่างไร แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาอาจรับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ได้จากฟีโรโมน ซึ่งเป็นกลิ่นที่ปล่อยออกมาและเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้แมวรับรู้ถึงความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ หากแมวได้กลิ่นก็จะตอบสนองต่อกลิ่นเหล่านั้น แต่ยังไม่สามารถฟันธงถึงข้อสังเกตนี้ได้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่

ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์

ขอบคุณที่มาภาพจาก dailypaws

สัญญาณภาพ

แมวไม่สามารถจดจำใบหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ แม้พวกเขาจะสามารถจดจำสิ่งของบางอย่างได้ดี แต่อารมณ์ที่แสดงผ่านสีหน้า แมวไม่สามารถเข้าใจได้ แต่แมวไวต่อการจ้องมอง เนื่องจากมีสายตาที่แหลมคมอันเป็นเลิศ พวกเขาจดจำสัญญาณภาพและนำมาประเมินอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้ ลองกระพริบตาช้า ๆ แล้วจะพบว่าตัวเองกำลังคุยกับเพื่อนสนิทขนฟูอย่างสนิทใจ พวกเขารับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ได้ผ่านดวงตา

การได้ยิน

แมวตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์ และแยกแยะสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ตามน้ำเสียงที่ได้ยิน ไม่ว่าความรู้สึกเศร้า หรือมีความสุข หากถูกส่งผ่านออกมาทางน้ำเสียงแมวจะรับรู้ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ได้ หรือแม้แต่น้ำเสียงที่แสดงถึงการมีความสุขของมนุษย์พวกเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองทันที

ความรู้สึกเศร้าของมนุษย์

ขอบคุณที่มาภาพจาก dailypaws

แมวมีวิธีการตีความอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์อย่างไร

ขณะที่คุณร้องไห้แมวจะจ้องมองคุณ เพื่อพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเห็นและได้ยิน แม้ว่าพวกเขาไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ทว่าแมวจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง แมวตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกเศร้าของมนุษย์ด้วยการแสดงภาษากายออกมาเพื่อให้คุณเข้าใจ หรือแสดงออกเป็นพฤติกรรมในเชิงเรียกร้องความสนใจ ขณะเดียวกันอารมณ์ของมนุษย์ส่งผลต่อแมวอย่างไร ความรู้สึกของมนุษย์มีผลกระทบต่อแมวอย่างมาก เพียงแค่เราลูบไล้หรือโอบกอดแมว สารแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมา ในทำนองเดียวกันเมื่อเจ้าของแมวรู้สึกเครียด แมวอาจมีภาวะเครียดด้วยเช่นกัน ขณะที่เจ้าของมีความสุขแมวก็จะมีความสุขตามไปด้วย หมายความว่าอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ส่งผลต่อแมวโดยตรงนั่นเอง