การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

เปรียบเทียบให้เห็นชัด ๆ กระต่ายและหนูตะเภาเหมือนกันอย่างไร

กระต่ายและหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก blog.rabbitholehay

กระต่ายและหนูตะเภาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กน่ารัก ได้รับความนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากสุนัขและแมว สัตว์ทั้งสองชนิดมีหลายอย่างที่เหมือนกัน และก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกัน แต่เราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ว่ากระต่ายและหนูตะเภามีความเหมือนกันอย่างไรบ้าง เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดในเมื่อมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง

กระต่ายและหนูตะเภาเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณในการหลบลีกไม่ให้ถูกจับได้ง่าย ๆ โดยทั่วไปกระต่ายและหนูตะเภาไม่ชอบให้คนจับ ซึ่งสวนทางกับการเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ผู้คนอยากกอดและสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากตัดสินใจจะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงจึงต้องใช้เวลามากพอสมควรเพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับพวกเขา นอกจากนี้ กระต่ายกับหนูตะเภายังมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน เช่น การเคลื่อนที่ด้วยการกระโดด มีนิสัยขี้อาย ชอบดมกลิ่น เป็นต้น

กระต่ายและหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก tendencee

กระต่ายและหนูตะเภาเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เรื่องแรกเป็นเรื่องของอาหารการกิน เนื่องจากสัตว์ทั้งสองชนิดมีระบบย่อยอาหารที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน จึงต้องการอาหารชนิดพิเศษเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว แต่สัดส่วนของอาหารระหว่างกระต่ายและหนูตะเภาจะมีความแตกต่างกันพอสมควร แต่ทั้งคู่จะมีอาหารหลักที่สำคัญคือ หญ้าแห้ง และผักใบเขียวเป็นส่วนประกอบในแต่ละวันนอกจากนี้ ยังต้องการสัตวแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากไม่สามารถพบสัตวแพทย์เดียวกับแมวหรือสุนัขได้ พวกเขาต้องการสัตวแพทย์เฉพาะสำหรับพวกเขาที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน

กระต่ายและหนูตะเภา มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ ชอบออกกำลังกายและเล่นทุกวัน ดังนั้น จึงต้องมีพื้นที่สำหรับเล่นและทำกิจกรรม และไม่ควรทิ้งพวกเขาไว้ในกรงทั้งวัน อีกทั้งยังเป็นสัตว์สังคม สัตว์ทั้งมักอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม หากพิจารณานำมาเป็นสัตว์เลี้ยงควรเลี้ยงมากกว่า 1 ตัวเพื่อให้พวกเขามีสังคม แต่หากไม่สามารถทำได้จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ

กระต่ายและหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก flickr

กระต่ายและหนูตะเภาเป็นสัตว์ที่บอบบาง เมื่อเทียบกับแมวและสุนัข กระต่ายและหนูตะเภาจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างทะนุถนอม หากสัมผัสผิดก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บสูง เช่น กระดูกหัก หรือเป็นอัมพาตได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ สัตว์ทั้ง 2 ชนิดไม่เหมาะสำหรับเด็กเนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความเปราะบาง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงไม่เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเพราะอาจทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระต่ายและหนูตะเภาจะมีความเหมือนที่คล้ายกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ควรเลี้ยงร่วมกัน เนื่องจากเป็นสัตว์ต่างชนิดที่มีบางอย่างไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องการดูแลในบางเรื่องอาจมีความแตกต่างกัน หากนำมาเลี้ยงร่วมกันอาจทำให้เกิดปัญหาในแง่ของการดูแลได้