การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

อะไรบ้างเป็นความแตกต่างระหว่างกระต่ายกับหนูตะเภา

กระต่ายกับหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก warrenphotographic

แม้ว่ากระต่ายกับหนูตะเภาจะมีอะไรคล้ายกันหลายอย่าง แต่สัตว์ทั้งสองชนิดก็มีความแตกต่างบางประการเช่นเดียวกัน ก่อนตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าพวกเขามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพื่อให้เลี้ยงและดูแลได้ง่ายขึ้น ซึ่งสัตว์ทั้งสองมีความแตกต่างกันดังนี้

กระต่ายมีอายุยืนยาวกว่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกันแล้วกระต่ายกับหนูตะเภาจะมีอายุขัยเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ซึ่งกระต่ายมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 8-10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขณะที่หนูตะเภามีอายุขัยเฉลี่ย 5-7 ปี ด้วยเหตุนี้จึงต้องวางแผนสำหรับการเลี้ยงให้ดี เนื่องจากทั้งสองชนิดมีอายุเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างกันตามไปด้วย

กระต่ายกับหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก mediastorehouse

กระต่ายกับหนูตะเภา กระต่ายตัวใหญ่กว่าหนูตะเภา แม้ว่ากระต่ายจะมีสายพันธุ์กระต่ายแคระ แต่ก็มีน้ำหนักมากกว่าหนูตะเภา ขณะที่หนูตะเภามักมีขนาดเล็กกว่ากระต่ายมาก โดยเฉลี่ยจะมีน้ำหนักระหว่าง 1-3 ปอนด์ แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำหนักกระต่ายแคระ

กระต่ายกับหนูตะเภา ในด้านลักษณะนิสัยกระต่ายจะค่อนข้างเงียบ แม้ว่าจะเปล่งเสียงได้หลายแบบ แต่เสียงก็ค่อนข้างเบาแทบจะไม่ได้ยิน จึงอาศัยการสื่อสารทางภาษากายเป็นหลัก ต่างจากหนูตะเภาที่มักสร้างเสียงที่แหลมและเปล่งเสียงออกมารัว ๆ มักแสดงออกเมื่อต้องการให้ทราบว่ามีความรู้สึกอย่างไร เช่น ตื่นเต้น รู้สึกกลัว มีความสุข เป็นต้น โดยรวมแล้วหนูตะเภาจึงเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังมากกว่ากระต่ายนั่นเอง

นอกจากนี้ กระต่ายยังมีความก้าวร้าวมากกว่า มักกัดด้วยฟันที่แหลมคมและขีดข่วนด้วยกรงเล็บ กระต่ายชื่นชอบการทำกิจกรรมและการออกกำลังกายมากกว่า จึงต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การกระโดดไปมา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม กระต่ายสามารถฝึกฝนได้ โดยเฉพาะการใช้ครอกในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ แม้จะฝึกไม่ง่ายเหมือนแมว แต่พวกเขาจะเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ดีกว่าหนูตะเภา

กระต่ายกับหนูตะเภา

ขอบคุณภาพที่มาจาก petponder

เมื่อเทียบกันแล้วกระต่ายกับหนูตะเภามีอะไรแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย และหนึ่งในนั้น คือ กระต่ายเข้าสังคมได้ง่ายกว่าหนูตะเภา แม้ว่าสัตว์ทั้งสองชนิดจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้กลัวและขี้ตกใจก็ตาม แต่กระต่ายจะเป็นมิตรและเข้าสังคมได้ง่ายกว่า อีกทั้งขี้ของกระต่ายมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนูตะเภา แถมกระต่ายยังทำหมันได้ง่ายกว่าหนูตะเภา ซึ่งจะไม่นิยมทำหมัน

ด้วยความแตกต่างทั้งหมดที่นำมาฝาก จึงทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณเหมาะที่จะเลี้ยงกระต่ายกับหนูตะเภามากกว่ากัน แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ จงอย่าลืมว่าพวกเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็จะต้องมีเวลาในการดูแล เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี