การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ไขข้อข้องใจการเลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กอย่างไร

เลี้ยงสัตว์ดีกับเด็ก

ขอบคุณที่มาภาพจาก petlandflorida

ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในบ้านที่มีเด็กดูจะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมักถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเด็ก แต่ความจริงแล้วการเลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กอย่างมาก และไม่น่ากลัวอย่างที่เคยรับรู้กันมาก่อน ซึ่งข้อดีของการเลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กอย่างไร ไขข้อข้องใจด้วยตำตอบดังต่อไปนี้

1. ลดความเสี่ยงของโรคหืด

มีการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ระบุว่าการที่เด็กสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหรือสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ในช่วงวัยทารกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดน้อยลงเมื่ออายุ 7 ขวบ ด้วยเหตุนี้การมีสัตว์เลี้ยงดีกับเด็กในแง่ของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหืด ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างจนทำให้เด็กเสียชีวิตได้

เลี้ยงสัตว์ดีกับเด็ก

ขอบคุณที่มาภาพจาก momtastic

2. ประโยชน์ทางจิตวิทยา

เลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กในแง่จิตวิทยาและช่วยให้เด็กปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ความมั่นใจในตนเอง การไว้วางใจผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ มีการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์จึงมีข้อดีโดดเด่นทางด้านจิตวิทยาอย่างมาก เพราะไม่เพียงแค่ดีต่อสุขภาพจิตของเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดทักษะและการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ของเด็กอีกด้วย หากลูกของคุณประสบปัญหาทักษะการเข้าสังคม สูญเสียความมั่นใจในตนเอง ลองหาสัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยของคุณ

3. กิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น

สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ชอบการเล่น และการเล่นทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านกายภาพในเด็กมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะได้ทำกิจกรรมและออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของพวกเขา

เลี้ยงสัตว์ดีกับเด็ก

ขอบคุณที่มาภาพจาก dogtime

4. ประสบการณ์กับความเศร้าโศก

ข้อดีอย่างหนึ่งของการมีสัตว์เลี้ยงที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดถึง คือ สอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับชีวิต ความตาย และการจัดการกับความเศร้าโศก หากในบ้านของคุณมีสัตว์เลี้ยง แน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กที่เผชิญกับเหตุการณ์ความโศกเศร้าอันเนื่องมาจากสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก จะทำให้เด็กเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ได้ดีและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความสูญเสียได้ การเลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กอย่างไม่น่าเชื่อ

5. เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ

การเลี้ยงสัตว์ดีกับเด็กในแง่ของการทำให้เด็กเกิดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น รับผิดชอบในเรื่องการให้อาหาร การออกกำลังกาย การอาบน้ำและแปรงขน รวมถึงการดูแลสัตว์ในเรื่องอื่น ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบจากการเลี้ยงสัตว์ และทำทุกอย่างที่เป็นงานเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเขาให้มีความสุขนั่นเอง