การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

รู้หรือไม่ว่ากระต่ายต้องการเกลือแร่เช่นกัน

กระต่ายต้องการเกลือแร่

ขอบคุณภาพจาก rabbitcaretips

เกลือเป็นส่วนผสมในอาหารกระต่ายอยู่แล้ว กระต่ายที่กินอาหารที่มีคุณภาพ จึงไม่ต้องการเกลือแร่เสริม แต่หากกระต่ายของคุณรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ย่อมเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ หากเป็นเช่นนี้กระต่ายต้องการเกลือแร่อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับเกลือแร่เสริมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

วิตามินและเกลือแร่ มีความสำคัญกับสัตว์ทุกชนิด แต่จะต้องบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เพราะเกลือแร่ มีความสำคัญต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ และช่วยควบคุมระดับของเหลวในร่างกาย ด้วยเหตุนี้กระต่ายต้องการเกลือแร่ในปริมาณที่เพียงพอ

กระต่ายต้องการเกลือมากแค่ไหน?

เกลือแร่ทำหน้าที่หลายอย่างในร่างกายของกระต่าย อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยสนับสนุนว่ากระต่ายต้องการเกลือแร่ 0.5% ของอาหารในแต่ละวัน สำหรับปัจจัยที่ทำให้อาหารกระต่ายมีปริมาณเกลือแร่ต่ำ ได้แก่ คุณภาพของดิน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น อาจมีผลต่อระดับเกลือแร่ในพืชที่กระต่ายกินเข้าไป ซึ่งพืชเหล่านั้นมาจากการทำการเกษตรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบำรุงดินให้มีคุณภาพ

กระต่ายต้องการเกลือแร่

ขอบคุณภาพจาก etsy

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระต่ายต้องการเกลือแร่เสริม เพราะเกลือแร่ถือเป็นความต้องการทางโภชนาการอย่างหนึ่งที่กระต่ายจะต้องได้รับ เช่นเดียวกับสัตว์ทุกตัวที่ต้องการโซเดียมในอาหาร แต่อาหารบางชนิดไม่มีเกลือเพียงพอ มักเกิดขึ้นในอาหารที่ประกอบด้วยพืชและหญ้าแห้ง เกลือมีแร่ธาตุและสารอาหารมากมาย ฟังก์ชันนี้รวมถึงการปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์ ควบคุมความดันโลหิตและของเหลวในร่างกาย

นอกจากนี้ กระต่ายต้องการเกลือแร่เสริม เพราะการเลียเกลือเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่ง ที่จะทำให้กระต่ายเพลิดเพลิน เมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และการเลียเกลือทำให้ฟันสึกกร่อน เพราะกระต่ายมีปัญหาเรื่องฟัน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เพราะฉะนั้นการเลียเกลือ สามารถช่วยให้ฟันสึกกร่อน ลดปัญหาทางด้านทันตกรรมของกระต่ายได้

กระต่ายต้องการเกลือแร่

ขอบคุณภาพจาก amazon

หากกระต่ายของคุณมีภาวะขาดเกลือแร่ ลองค้นหาเกลือแร่ดี ๆ ที่จะนำมาให้กระต่ายใช้ทดแทนในช่วงที่ขาดเกลือแร่ ตามร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อนิ่วในไตได้ กระต่ายขนาดกลางควรบริโภคเพียงวันละ 5-10 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพ แต่จะต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสม แม้ว่ากระต่ายจะสามารถจำกัดการได้รับเกลือแร่ในร่างกายได้เอง แต่ก็ไม่ควรกระตุ้นหรือส่งเสริมให้กระต่ายต้องการเกลือแร่มากเกินไป มิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพของกระต่ายได้

อีกทั้ง หากมีการเสริมเกลือแร่ให้กระต่าย ควรหาน้ำสะอาดให้กระต่ายดื่มด้วย เพื่อเจือจางปริมาณเกลือแร่ที่กระต่ายได้บริโภคเข้าไป ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายมีปริมาณสูง ซึ่งอาจเกินกว่าความต้องการของร่างกายได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เพื่อนให้กระต่ายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น