การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

กระต่ายดื่มน้ำสำคัญกับกระต่ายอย่างไร

กระต่ายดื่มน้ำ

ขอบคุณภาพจาก rabbitcaretips

การดื่มน้ำสำคัญกับกระต่าย เพราะจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบประสาท ตลอดจนระบบการไหลเวียนของเลือดทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่แตกต่างจากมนุษย์เท่าใดนัก กระต่ายดื่มน้ำจืดได้ และพวกเขาจะควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปเอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กระต่ายหยุดดื่มน้ำ อาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของกระต่ายได้ โดยกระต่ายที่ขาดน้ำจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าหากกระต่ายมีตัวเล็ก อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวของกระต่ายเป็นตัวกำหนดปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับต่อวัน โดยปกติกระต่ายดื่มน้ำ 50 ถึง 400 มิลลิลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ควรได้รับในแต่ละวัน

ทำไมกระต่ายดื่มน้ำน้อย

สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบที่สุดคือ น้ำสะอาดหรือไม่ เพราะกระต่ายจะไม่ดื่มน้ำหากมีสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ ดังนั้น หากกระต่ายดื่มน้ำน้อย หรือไม่ดื่มน้ำเลย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าน้ำที่คุณให้นั้นอาจมีสิ่งอื่นปะปน หรือมีกลิ่นของคลอลีน เนื่องจากเจ้าของส่วนใหญ่จะไม่พิถีพิถันเรื่องของน้ำดื่มของกระต่ายมากนัก บางรายจะให้ดื่มน้ำประปา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระต่ายดื่มน้ำน้อยลงส่วนหนึ่งเพราะน้ำไม่สะอาด อีกส่วนหนึ่งเพราะมีกลิ่นของคลอรีนนั่นเอง

นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้กระต่ายดื่มน้ำน้อยลง คือ ปัญหาเกี่ยวกับฟัน ทำให้กระต่ายดื่มน้ำลำบาก หรืออาการเจ็บป่วยในช่องปาก แม้แต่การสะสมของแคลเซียมในกระเพาะอาหาร ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระต่ายดื่มน้ำน้อยลง ส่งผลทำให้เกิดเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ เมื่อกระต่ายปฏิเสธที่จะดื่มน้ำ ควรเพิ่มผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูงให้แก่กระต่าย เพื่อลดการขาดน้ำ

กระต่ายดื่มน้ำ

ขอบคุณภาพจาก bunnyrabbitshop

สัญญาณภาวะขาดน้ำในกระต่ายเป็นอย่างไร

เมื่อกระต่ายดื่มน้ำน้อย อาจเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำได้ ซึ่งสัญญาณบ่งบอกว่ากระต่ายกำลังเผชิญกับภาวะขาดน้ำ คือ อุณหภูมิร่างกายสูง หากไม่มีน้ำช่วยรักษาสมดุล กระต่ายจะมีแนวโน้มอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระต่ายจะมีปัสสาวะสีเข้ม และปัสสาวะน้อยลง บางครั้งมีกลิ่นแรง สัญญาณดังกล่าวบ่งบอกว่ากระต่ายดื่มน้ำน้อย และอาจเข้าสู่ภาวะขาดน้ำได้ในไม่ช้า

อีกทั้งมีสัญญาณอื่น ๆ ที่บ่งบอกว่ากระต่ายอาจเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ เช่น ความยืดหยุ่นของผิวน้อยลง ซึ่งปกติหากกระต่ายได้รับน้ำเพียงพอต่อร่างกายผิวหนังจะตึงและยืดหยุ่น สามารถตรวจสอบได้โดยการดึงที่ด้านหลังคอของกระต่าย หากผิวหนังกลับเข้าที่ผกติแสดงว่าพวกเขาไม่มีภาวะขาดน้ำ แต่ถ้าหากผิวหนังเกิดรอยพับขึ้น จะต้องพิจารณาแล้วว่ากระต่ายของคุณได้ดื่มน้ำเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่

กระต่ายดื่มน้ำ

ขอบคุณภาพจาก exoticanimalsupplies

นอกจากนี้ ความเกียจคร้านและกระฉับกระเฉง เบื่ออาหาร ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดน้ำในกระต่ายได้เช่นกัน ดังนั้น หากกระต่ายของคุณมีภาวะข้างต้น ควรส่งเสริมให้กระต่ายดื่มน้ำมากขึ้น หรือหาผักและผลไม้ที่มีน้ำสูงให้กระต่ายกิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำ แต่หากกระต่ายของคุณยังคงปฏิเสธน้ำและผัก ผลไม้ ควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป