การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

เมื่อสุนัขปัสสาวะไม่ออก รักษาเยียวอย่างอย่างไร

สุนัขปัสสาวะไม่ออก

ขอบคุณที่มาภาพจาก fluffyplanet

ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะของสุนัขเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ จนสุนัขปัสสาวะไม่ออก ทำให้สุนัขทุกข์ทรมานกับอาการดังกล่าว เพราะรู้สึกเจ็บปวดและแสบร้อนเมื่อปัสสาวะออกมา การที่สุนัขปัสสาวะไม่ออก เป็นปัญหาหนึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดปัญหาไตเสียหายได้

นอกจากปัญหาดังกล่าว ยังพบสุนัขปัสสาวะไม่ออกอันมาจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ การก่อตัวของนิ่ว การสะสมของหินปูนในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่กีดขวางการขับปัสสาวะ ทำให้สุนัขเจ็บปวด อีกทั้งยังมีสาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เนื้องอก ซึ่งจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ ด้วยการทดสอบปัสสาวะและอัลตร้าซาวด์ หรือฉายภาพรังสีเพื่อเช็คความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม หากสุนัขปัสสาวะไม่ออก ย่อมส่งผลโดยตรงต่อระบบการทำงานของไต และทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ปัญหาเกี่ยวกับไตเมื่อสุนัขปัสสาวะไม่ออก

หากสุนัขปัสสาวะไม่ออก อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันหรือภาวะโรคไตเรื้อรัง สังเกตได้จากสุนัขดื่มน้ำมาก ปัสสาวะมากแต่มีน้ำหนักน้อย เป็นต้น ในกรณีนี้เป็นผลมาจากการเป็นภาวะไตเรื้อรัง หากคุณเผชิญกับปัญหาสุนัขปัสสาวะไม่ออก ควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที เพราะสุนัขอาจกำลังเผชิญกับการทำงานที่ผิดปกติของไต เช่นเดียวกันกับสารพิษสะสมในร่างกาย หากไม่ถูกขับออกทางปัสสาวะก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อไตได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรระวังสิ่งมีพิษต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขกินเข้าไปเช่นกัน

สุนัขปัสสาวะไม่ออก

ขอบคุณที่มาภาพจาก gardenseeker

เพราะหากสุนัขป่วยโรคไต นอกจากความทุกข์ทรมาน ยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุนัขอีกด้วย เช่น ให้การรักษาด้วยยา ควบคุมอาหาร การดื่มน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และปัสสาวะออกมาในปริมาณที่สมดุล หากพบความผิดปกติเมื่อสุนัขปัสสาวะไม่ออก ไม่ควรที่จะยิ่งนอนใจ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของสุนัขได้ ควรปรึกษาสัตวแพทย์หรือให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สุนัขปัสสาวะไม่ออก

ขอบคุณที่มาภาพจาก lildogwhisperer.blogspot

ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเมื่อสุนัขปัสสาวะไม่ออก

ในบางกรณีสุนัขปัสสาวะไม่ออก อาจเป็นผลมาจากกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานอันเนื่องมาจากความเสียหาย เช่น เกิดจากการได้รับอุบัติที่รุนแรง จนทำให้ไม่สามารถปัสสาวะได้ปกติ หรือเกิดจากความผิดปกติของร่างกายบางอย่าง ที่ทำให้กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน อย่างไรก็ตา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ หากสุนัขปัสสาวะไม่ออก ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโรคต่อไป หากปล่อยไว้นานมักก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสุนัขได้ เช่น โรคไต หรือระบบเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะโดยรวมมีปัญหา เป็นต้น