การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณ

สุขภาพสัตว์เลี้ยง

ขอบคุณที่มาภาพจาก k9mask

ไม่ได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของ PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ที่แพร่กระจายในอากาศ ตัวการสำคัญทำลายระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนของเลือด แต่สัตว์เลี้ยงภายในบ้านของเราก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ที่จะเผชิญกับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงจากฝุ่น PM 2.5 จึงมีวิธีป้องกันและดูแลดังนี้

การป้องกันสัตว์เลี้ยงจาก PM 2.5

เมื่อเราต้องพาสัตว์เลี้ยงออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น เดินเล่น ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ฝุ่นละออง PM 2.5 มีการกระจายตัวทั่วไปในอากาศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณให้ห่างไกลจากฝุ่นละอองเป็นพิษเหล่านี้เมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้าน แม้ว่าปริมาณฝุ่นละอองจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่สิ่งที่จะทำให้สุนัขของคุณปลอดภัยจากฝุ่นพิษ คือ หน้ากากป้องกันฝุ่นสำหรับสัตว์เลี้ยง แต่จะต้องสวมใส่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะลมแดด หรือหายใจไม่ออก

สุขภาพสัตว์เลี้ยง

ขอบคุณที่มาภาพจาก us.patpat

โรคที่อาจพบได้เมื่อสุนัขมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ หลอดลมตีบ หอบ ปอดบวม เป็นต้น นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เพียงอากาศภายนอกเท่านั้นที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง แต่อากาศภายในบ้านก็มีส่วนทำให้สัตว์เลี้ยงป่วยได้เช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องฟอกอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะภายในบ้าน และฟอกอากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

หากสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม หายใจทางปาก หรือเริ่มมีอาการเหนื่อย ควรเข้ารับการรักษาจากสัตวแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงที่สัตว์เลี้ยงออกไปทำกิจกรรมภายนอกบ้านเมื่อฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณสูง ยิ่งต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นอาจมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของสัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรงได้ จึงควรได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์เป็นพิเศษ หากเกิดอาการเจ็บป่วยดังกล่าวขึ้น

สุขภาพสัตว์เลี้ยง

ขอบคุณที่มาภาพจาก amzn

เห็นไหมว่าฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้มีอันตรายเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยจากฝุ่นพิษดังกล่าว จึงควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน เพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น นอกจากจะดีต่อมนุษย์แล้ว ยังดีต่อสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรเช็คสภาพอากาศและปริมาณฝุ่นเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก การทำเช่นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญกับฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากได้ดี หากมีความจำเป็นต้องพาสุนัขไปออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรตรวจสอบวันเวลาและค่าฝุ่นละอองให้ดี เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น