การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ทำอย่างไรเมื่อสุนัขเกาประตูไม่หยุด

สุนัขเกาประตู

ขอบคุณที่มาภาพจาก peritoanimal 

เป็นเรื่องยากมากที่จะทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมของสุนัขเกาประตูได้ เนื่องจากสุนัขเกาประตูมีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่สาเหตุที่เราได้รวบรวมนำมาเสนอกันในครั้งนี้ จะเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของสุนัขเกาประตูที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวได้ดังนี้

ปัญหาด้านสุขภาพ บางครั้งภาวะผิดปกติของสุขภาพอาจเป็นผลมาจากการรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว ซึ่งเกิดจากความเจ็บป่วย จนทำให้สุนัขทุกข์ทรมานใจ จนต้องหาทางระบายออกด้วยพฤติกรรมการเกาประตู เพื่อสะท้อนถึงความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจที่สุนัขกำลังเชิญอยู่ โดยการเกาประตูเป็นพฤติกรรมหนึ่งของการบรรเทาความเจ็บปวดและทรมานใจของสุนัขในครั้งนี้

สุนัขเกาประตู

ขอบคุณที่มาภาพจาก peritoanimal

ความวิตกกังวลเมื่อถูกแยกจากเจ้าของ หากสังเกตเห็นว่าสุนัขเกาประตู เมื่อพวกเขาถูกแยกห่างออกจากคุณ หรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ พฤติกรรมการเกาประตูของสุนัข อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลใจเมื่อถูกพลัดพรากหรือถูกทอดทิ้ง การถูกแยกห่างจากเจ้าของ นอกจากสุนัขเกาประตูแล้ว ยังพบพฤติกรรมอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเครียดและรู้สึกไม่สบายใจ เช่น ปัสสาวะรดประตู เห่าหอน เดินเตร็ดเตร่ไปมาบริเวณหน้าประตู แม้ว่าสุนัขจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา แต่ก็ไม่ควรที่จะตำหนิหรือลงโทษสุนัข เนื่องจากการแสดงออกเช่นนี้ ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตั้งใจ

เรียกร้องความสนใจ หากสุนัขแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งเมื่อสุนัขเกาประตู คุณมักจะเปิดประตูให้สุนัขทุกครั้ง เพื่อตัดความรำคาญ การทำเช่นนี้จะทำให้สุนัขเรียนรู้ว่า เมื่อสุนัขเกาประตู จะได้รับความสนใจจากเจ้าของเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงเรียกร้องความสนใจด้วยการเกาประตูบ่อยครั้ง เพื่อใหเจ้าของสนใจพวกเขา

สุนัขเกาประตู

ขอบคุณที่มาภาพจาก pinterest

ความเครียดหรือขาดการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม สุนัขแต่ละตัวย่อมต้องการ การกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจ เพื่อปลดปล่อยพลังงานและปรับปรุงพฤติกรรมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น หากสุนัขไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม มักแสดงพฤติกรรมหงุดหงิด อันเกิดจากภาวะความเครียดสูง ทำให้พวกเขาแสดงพฤติกรรม เช่น ทำลายข้าวของ ขีดข่วนสิ่งของภายในบ้าน โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ หรือเกาประตู เป็นต้น 

วิธีป้องกันไม่ให้น้องหมาเกาประตู

หากสุนัขเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ควรปรึกษาสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการรักษาต่อไป แต่หากสุนัขของคุณ มีความวิตกกังวลจากการถูกพลัดพรากหรือกลัวการถูกเจ้าของทอดทิ้ง ขอแนะนำอย่าทิ้งให้สุนัขอยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากสุนัขจะเกิดภาวะเครียดอันเนื่องมาจากการกลัวถูกทอดทิ้งได้ อย่างไรก็ตาม หยุดส่งเสริมพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ พฤติกรรมที่จะกลายเป็นนิสัย เช่น การเกาประตูเพื่อขอออกไปข้างนอก หากสุนัขทำเช่นนี้เราควรเพิกเฉยไม่เปิดประตูให้แก่พวกเขา และฝึกให้พวกเขาดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น รอให้พวกเขาสงบและอยู่ในท่านั่ง เป็นต้น ส่งเสริมให้สุนัขมีกิจกรรมประจำวันที่เพียงพอ

หลีกเลี่ยงภาวะความเครียด และให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานสะสม ด้วยการออกกำลังกายออก ไปเดินเล่น เพื่อสัมผัสสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ อย่างสงบ ฝึกทักษะการเข้าสังคมกับสุนัขตัวอื่น ๆ เล่นของเล่น หรือกิจกรรมใดก็ได้ ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของสุนัข เพื่อให้สุนัขมีพฤติกรรมที่สมดุลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น