การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ทำไมแมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว

แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว

ขอบคุณที่มาภาพจาก cats.lovetoknow

แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว มีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งนิสัยไม่เคี้ยวอาหารของแมวอาจมาจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น มีแมวหลาย ๆ ตัวภายในบ้าน สภาวะความเครียด และปัจจัยสาเหตุต่าง ๆ อีก ดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน

แมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การย้ายบ้าน การมีสมาชิกใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้แมวเกิดความเครียด และความวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้แมวกลัวว่าจะถูกแย่งอาหาร เพราะฉะนั้นเมื่อกินอาหาร แมวจึงกลืนอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยวอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นแย่งกิน

2. ไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่

แมวต้องการพื้นที่เป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่สำหรับเล่น และพื้นที่สำหรับทานอาหาร โดยทั้งสามส่วนนี้ควรแยกออกจากกัน ขณะที่พื้นที่สำหรับขับถ่ายของเสียก็จะต้องอยู่เป็นที่เป็นทางด้วย หากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการแบ่งแยกอาจทำให้แมวเบื่อและเกิดเป็นความเครียดสะสมได้เช่นกัน และความเครียดจากเรื่องราวข้างต้น อาจทำให้แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว

แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว

ขอบคุณที่มาภาพจาก peritoanimal

3. ความเครียด

แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว อันเนื่องมาจากความเครียดส่วนหนึ่ง เราสามารถสังเกตได้ว่าแมวจะกินอาหารอย่างรวดเร็ว และอาเจียนอาหารเม็ดออกมาทันที อาการนี้มาจากภาวะความเครียดด้วยส่วนหนึ่ง ในทางกลับกัน ความเครียดอาจทำให้แมวกินได้น้อยลง เบื่ออาหาร ก้าวร้าว ไม่ดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากแมวกำลังเผชิญกับภาวะความเครียด จึงควรดูแลและจัดการปัญหาดังกล่าวทันที เพื่อให้พวกเขากลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง

4. การอยู่ร่วมกันกับแมวอื่น

เมื่อคุณเริ่มให้อาหาร แมวจะรีบจัดการอาหารตรงหน้าในทันทีอย่างเร่งรีบ เพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่น ๆ เข้าถึงอาหาร จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว ก็เพราะไม่ต้องการแบ่งปันอาหารเหล่านี้ให้แก่แมวตัวอื่น ๆ นั่นเอง เมื่อแมวกินอาหารโดยไม่เคี้ยวอย่างเร่งรีบ อาจทำให้แมวอาเจียน หรือสำรอกอาหารออกมาก็เป็นได้

แมวกินอาหารโดยไม่ยอมเคี้ยว

ขอบคุณที่มาภาพจาก peritoanimal

หากแมวไม่เคี้ยวอาหารควรไปพบแพทย์หรือไม่

บางครั้งแมวที่กินอาหารอย่างตะกละตะกลาม อาจเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยบางอย่าง แต่หากแมวอาเจียนบ่อย ๆ มีน้ำหนักผิดปกติไปจากเดิม ท้องร่วง หรือมีอาการอื่น นอกจากนี้ปัญหาในช่องปาก ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้แมวกินอาหารโดยไม่เคี้ยวได้เช่นกัน

หากแมวของคุณไม่ยอมเคี้ยวอาหาร ลองสังเกตดูให้ดีว่าเกิดจากสาเหตุใด ถ้าไม่แน่ใจในสาเหตุควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพราะการไม่เคี้ยวอาหารอาจเป็นไปได้หลายอย่าง เพื่อให้แมวของคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป