การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

กระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้งต้องทำอย่างไร

กระต่ายไม่ยอมกินหญ้า

ขอบคุณที่มาภาพจาก allthestufficareabout

อาหารหลักของกระต่ายประกอบด้วย ผัก ผลไม้ และหญ้าแห้ง ที่หาได้ตามความเหมาะสม แต่หญ้าแห้งเป็นอาหารที่ถูกแนะนำให้ใช้สำหรับเลี้ยงกระต่ายมากที่สุด ซึ่งหญ้าแห้งได้จากการตัดหญ้าและตากให้แห้ง มีประโยชน์ต่อร่างกายของกระต่ายมาก ช่วยให้กระต่ายขับถ่ายและลำไส้ทำงานได้ดี เพราะฉะนั้นการเลี้ยงกระต่ายจึงจำเป็นต้องให้หญ้าแห้งร่วมด้วย แต่เมื่อใดที่กระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง อาจเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ

การบริโภคหญ้าแห้งจะทำให้ฟันสึกและป้องกันความผิดปกติของฟันกระต่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงอกของฟันที่ผิดปกติ ทั้งยังเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร และขับถ่ายของเสียออกจากลำไส้ เพราะฉะนั้นเมื่อกระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและหาทางแก้ไขสถานการณ์นี้ทันที เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในภายหลัง

กระต่ายไม่ยอมกินหญ้า

ขอบคุณที่มาภาพจาก tieks

ทำไมกระต่ายถึงไม่อยากกินหญ้าแห้ง

หากสังเกตเห็นว่ากระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง แนะนำให้นำกระต่ายไปพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติ เพราะกระต่ายอาจเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิด เช่น โรคบิด หิดที่ปาก ฟันผิดรูป ฟันงอกมากเกินไป หรือก้อนขนสะสมในกระเพาะและลำไส้ เช่นเดียวกับแมว จึงทำให้ยากอาหารน้อยลง แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกว่า กระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง เพราะคุณเปลี่ยนยี่ห้อของหญ้าแห้งก็เป็นไปได้เช่นกัน

กระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้งต้องทำอย่างไร

ลองเปลี่ยนยี่ห้อของหญ้าแห้ง เพื่อให้กระต่ายได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของหญ้าแห้งหลาย ๆ ยี่ห้อ จนกว่าจะพบยี่ห้อที่กระต่ายกินง่ายที่สุด บางครั้งกระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง เพราะชื่นชอบอาหารชนิดอื่นมากกว่าการกินหญ้าแห้ง ดังนั้น จึงควรลดอาหารประเภทอื่น ๆ ลง และเน้นให้กระต่ายกินหญ้าแห้งมากขึ้น นอกจากนี้ อาจจะให้ในปริมาณน้อย ๆ แต่พยายามกระจายหญ้าแห้งให้ทั่วกรง เพื่อส่งเสริมให้กระต่ายกินหญ้าแห้งมากขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้กระต่ายเข้าถึงหญ้าแห้งได้มากขึ้น

กระต่ายไม่ยอมกินหญ้า

ขอบคุณที่มาภาพจาก whats-your-sign

อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงอยู่เสมอว่า การที่กระต่ายไม่ยอมกินหญ้าแห้ง มาจากสาเหตุอะไร หากเป็นไปได้ควรได้รับการประเมินอาการจากสัตวแพทย์ ทั้งนี้เพื่อจะได้แยกแยะและวินิจฉัยความผิดปกติดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงแก่กระต่ายของคุณ หลังจากนี้ลองสังเกตดูว่ากระต่ายของคุณกินหญ้าแห้งมากน้อยขนาดไหน หากผิดปกติก็ควรพบสัตวแพทย์ เพราะหญ้าแห้งถือเป็นอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพของกระต่ายมาก

กระต่ายควรได้รับหญ้าแห้งในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยย่อยอาหารและให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แม้ว่าเราจะสามารถให้อาหารชนิดอื่นแก่กระต่ายได้ แต่ก็ยังคงต้องเน้นไปที่หญ้าแห้งเสียมากกว่า เพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระต่าย แม้บางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ชอบ แต่ก็ควรส่งเสริมให้พวกเขากิน