การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

อายุขัยของกระต่ายขึ้นอยู่กับอะไร

อายุขัยกระต่าย

ขอบคุณที่มาภาพจาก pinterest

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก และเป็นมิตรกับมนุษย์เช่นเดียวกับสุนัขและแมว แต่ทว่าหลายคนตัดสินใจเลี้ยงพวกเขา เพราะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นสัตว์ที่มีอายุขัยสั้น ซึ่งความจริงแล้วอาจไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากอายุขัยของกระต่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

กระต่ายสามารถมีอายุขัยได้เท่าไหร่

อายุขัยเฉลี่ยของกระต่ายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น กระต่ายป่าอาจมีอายุขัยอยู่ได้ 2 ปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมและอาหารอาจทำให้พวกเขามีอายุขัยสั้นลง ขณะที่กระต่ายบ้านมีอายุอยู่ได้ 6 – 8 ปี แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะหากกระต่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลที่ถูกต้องกระต่ายก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวได้ถึง 10 ปี โดยพบว่ากระต่ายมีอายุยืนมากที่สุด 19 ปี ทั้งนี้เพราะพวกเขามีความสุขและสุขภาพดี

อายุขัยกระต่าย
ขอบคุณที่มาภาพจาก wattpad

ดูแลกระต่ายอย่างไรให้มีอายุยืน

เมื่อทราบแล้วว่ากระต่ายสามารถมีอายุยืนยาวได้แค่ไหน สิ่งสำคัญต่อมาคือ การดูแลกระต่ายให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดี โดยขั้นตอนในการดูแลกระต่ายให้มีสุขภาพที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ 
สุขอนามัย การดูแลสุขอนามัยและสถานที่อยู่อาศัยของกระต่ายเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากปล่อยปละละเลยให้สกปรกอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและปรสิตได้ ทำให้กระต่ายเจ็บป่วยและซึมเศร้า ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดกรงและพื้นที่อยู่อาศัยของกระต่ายอยู่เสมอ

อายุขัยกระต่าย
ขอบคุณที่มาภาพจาก ohiohollandlops

การฉีดวัคซีน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยลง และทำให้กระต่ายมีชีวิตยืนยาวขึ้น ดังนั้น จึงควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้กับกระต่ายตามความเหมาะสม และพาไปพบสัตว์แพทย์ทุกครั้งเพื่อขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่กระต่าย
การแปรงขน เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงขนยาว จึงต้องแปรงขนให้พวกเขาอยู่เสมอเพื่อป้องกันขนพันกัน เพราะหากปล่อยให้ขนพันกันอาจไม่ดีแน่

อายุขัยกระต่าย
ขอบคุณที่มาภาพจาก flickr

การออกกำลังกาย กระต่ายควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและบ่าย โดยคุณสามารถปล่อยให้กระต่ายวิ่งรอบ ๆ บ้าน หรือสนามหญ้าก็ได้ เพื่อเป็นการออกกำลังกายและยืดเส้นยืดสาย
เกม การเล่นเกมกับกระต่ายเพื่อกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณ จะทำให้พวกเขามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ลดอาการเครียดและซึมเศร้า โดยอาจใช้ลูกบอลหรือของเล่นที่อ่อนนุ่มมาเล่นกับพวกเขาก็ได้

อายุขัยกระต่าย

ขอบคุณที่มาภาพจาก pinterest

การเลี้ยงกระต่ายไม่ได้หมายความว่าจะดูแลพวกเขาเพียงชั่วขณะเท่านั้น แต่จะต้องดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดอายุขัยด้วย เนื่องจากกระต่ายบางสายพันธุ์มีอายุยืนยาวได้ 6 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง หากคุณรักและผูกพันกับกระต่ายก็ควรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงดูด้วย เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ