การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

อายุที่เหมาะสมในการทำหมันแมว

ทำหมันแมว

ขอบคุณภาพจาก dailypaws

การควบคุมการขยายพันธุ์ของสัตวเลี้ยงที่ดีที่สุด คือ การทำหมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมว เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมทำหมันมากที่สุด เพื่อควบคุมจำนวนประชากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าอายุเท่าไรของแมวเหมาะสมที่จะทำหมัน แต่มีการศึกษาระบุว่าอายุที่เหมาะสมในการทำหมันแมวที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง 8 – 12 สัปดาห์ โดยช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับแมวแต่เงื่อนไขสำหรับการทำหมันแมว คือ แมวจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 1 กิโลกรัม

เหตุผลที่ควรทำหมันแมวก่อนอายุ 4 เดือน

มีเหตุผลที่พอจะอธิบายได้ 3 ประการในการทำหมันแมวในช่วง 8 – 12 สัปดาห์ ได้แก่ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ร่างกายฟื้นตัวเร็ว และป้องกันการผสมพันธุ์ได้ดี โดยลูกแมวที่ทำหมันก่อนอายุครบ 12 สัปดาห์ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่าลูกแมวที่มีอายุมากกว่า 12 สัปดาห์

ทำหมันแมว

ขอบคุณภาพจาก pinterest

นอกจากนี้ ลูกแมวที่ทำหมันตอนอายุยังน้อยมีอัตราการฟื้นตัวเร็วกว่า และมีอัตราเครียดน้อยกว่าลูกแมวที่ทำหมันตอนอายุมากกว่า 4 เดือน นี่จึงเป็นเหตุผลสั้น ๆ ว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรทำหมันให้กับแมวตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะมีประโยชน์ในแง่ของสุขภาพของแมวมากกว่า ที่สำคัญการทำหมันยังช่วยควบคุมจำนวนประชากรของแมวได้ดีอีกด้วย

ทำหมันแมว
ขอบคุณภาพจาก dailypaws

การทำหมันแมวลดปัญหาโรคทางพันธุ์กรรม

ในบางครั้งโรคบางชนิดสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ ดังนั้น การทำหมันแมวนอกจากจะช่วยควบคุมจำนวนประชากรของแมวแล้ว ยังลดการถ่ายทอดโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความทุกข์ทรมานในสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่แมว เพราะแมวจำนวนมากมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

ทำหมันแมว
ขอบคุณภาพจาก confidentcats

เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเจ็บป่วยและลดอัตราการเสียชีวิตของแมว จึงควรต้องมีการทำหมันแมว เนื่องจากแมวแต่ละสายพันธุ์ก็มีโรคทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาตามสายเลือด เมื่อไม่ได้ถูกทำหมันก็มีอัตราเสี่ยงสูง ที่แมวจะขยายพันธุ์และแพร่กระจายโรคทางพันธุกรรมไปยังรุ่นสู่รุ่นได้ หากแมวมีการผสมข้ามสายพันธุ์ยิ่งเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นในแมวรุ่นต่อ ๆ ไป

ทำหมันแมว
ขอบคุณภาพจาก animalpath

ดังนั้น หากคุณเป็นคนรักแมวและต้องการควบคุมประชากรของแมว การทำหมันในช่วง 8 – 12 สัปดาห์ จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะควบคุมประชากรของแมวได้ดีแล้ว ยังช่วยให้แมวสามารถฟื้นตัวได้ดีอีกด้วย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และแมวมีความเครียดน้อยลงจากการผ่าตัด เพราะฉะนั้นหากต้องการทำหมันแมว ช่วงอายุที่เหมาะสมจึงไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์