การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

มูลนิธิเดอะวอยซ์

มูลนิธิเดอะวอยซ์

ขอบคุณภาพจาก sanook

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นองค์กรช่วยเหลือสัตว์ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย และมุ่งแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือประสบอุบัติเหตุ นอกจากนี้ มูลนิธิเดอะวอยซ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสัตว์ ทั้งยังมีส่วนในการปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างยั่งยืนปราศจากสุนัขและแมวจรจัด

มูลนิธิเดอะวอยซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันได้ทำการดูแลสัตว์จรจัดมาแล้ว 605 เคส โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของมูลนิธิเดอะวอยซ์ คือ การดูแลรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วย หาบ้านใหม่ให้แก่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ทำหมัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดให้มากที่สุด

มูลนิธิเดอะวอยซ์

ขอบคุณภาพจาก sanook

มูลนิธิเดอะวอยซ์ มีการจัดทำระบบการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ดี หากใครต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยทางมูลนิธิเดอะวอยซ์จะเปิดภาพของสัตว์ที่รอรับการช่วยเหลือว่ามีตัวใดบ้าง เราสามารถเข้าไปคลิกดูประวัติและทำการบริจาคเป็นรายเคสได้ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการบริหารจัดการของมูลนิธิอื่น ๆ

ที่สำคัญหากใครมีความประสงค์ที่จะขอสัตว์มาเลี้ยง ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิเดอะวอยซ์ได้ ด้วยการหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิเดอะวอยซ์ เลือกประเภทของสัตว์ที่ท่านต้องการขอรับมาเลี้ยง ระบุเพศ อายุ จังหวัด เมื่อทำการค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังมูลนิธิเพื่อขอรับเลี้ยงได้

มูลนิธิเดอะวอยซ์

ขอบคุณภาพจาก sanook

แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์จรจัดทั้งหลาย ก็สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร และสิ่งของจำเป็นแก่สุนัขและแมวได้ ซึ่งทางมูลนิธิเดอะวอยซ์ก็มีการเปิดรับบริจาค พร้อมทั้งจัดทำระบบการรับบริจาคเป็นสัดส่วน สมกับการเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างแท้จริงใครที่กำลังต้องการสุนัขและแมวตัวใหม่ ก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับเลี้ยงได้ หรือจะสะดวกบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทางมูลนิธิก็มีช่องทางรองรับอยู่ ไม่แน่ว่าท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ และถูกทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มีโครงการช่วยเหลือสัตว์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการอุ้มรักอุปถัมภ์สัตว์เลี้ยง โครงการแหม๋วไม่อด เพื่อช่วยศูนย์พักพิงหมาและแมว ซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับบ้านพักพิงทั้งหลายที่ช่วยเหลือสัตว์สี่ขา หรือจะเป็นโครงการปันของเพื่อสี่ขา น้องจ๋าหายไวไว ที่นอกจากจะรับบริจาคเป็นเงินแล้ว ยังเปิดรับบริจาคเป็นยา อาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่ขาอีกด้วย