การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ขอบคุณภาพจาก pantip

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นมาจากการช่วยเหลือสัตว์พิการจากการบาดเจ็บของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ในระยะแรกได้ช่วยเหลือสัตว์พิการ และเลี้ยงไว้คลายเหงา จนในที่สุดจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่เริ่มคับแคบและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนเป็นผลให้ต้องย้ายออกมาอยู่นอกเมืองในปี พ.ศ.2524

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ขอบคุณภาพจาก pantip

ในเวลาต่อมาได้รับการจัดซื้อที่ดินบริจาค 200 ตารางวา ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสร้างโรงเรือนถาวรให้ในปี พ.ศ.2533 ก่อนที่ในเวลาต่อมา คือ ปี พ.ศ.2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ซื้อที่ดินติดกันให้อีกจำนวน 1 ไร่ พร้อมจัดสร้างอาคาร และตั้งเป็นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงแต่ดูแลสัตว์เจ็บป่วย พิการ หรือถูกทอดทิ้งเท่านั้น แต่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการยังได้จัดทำโครงการดี ๆ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ใจบุญมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ขอบคุณภาพจาก schoolofchangemakers

ไม่ว่าจะเป็นโครงการวันละบาทต่อชีวิตหมาแมว ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจร่วมทำบุญบริจาคต่อเนื่องวันละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท เพื่อเป็นทุนสมทบในการดูแลสัตว์พิการถูกทอดทิ้ง โดยผู้ใจบุญสามารถเข้าร่วมโครงการและบริจาคกับทางมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการได้เพียงกรอกเอกสารสมัครโครงการและส่งกลับยังมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ พร้อมแนบเอกสารการโอนเงินมาเพื่อยืนยันการสมัคร

นอกจากนี้ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการยังมีโครงการช่วยเหลือสัตวอื่น ๆ เช่น โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สุนัข โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญได้ร่วมทำบุญ บริจาควันละ 10 บาท เดือนละ 300 บาท ต่อสัตว์พิการ 1 ตัว ซึ่งเงินบริจาคจำนวนนี้จะถูกนำไปดูแลสัตว์พิการที่ถูกทอดทิ้ง

ปัจจุบันมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีสัตว์เลี้ยงในความดูแลร่วม 500 กว่าชีวิต ซึ่งมีการแบ่งโซนการดูแลสัตว์อย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นมูลนิธิหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่ดี จึงมีผู้ใจบุญแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนและร่วมทำบุญในโอกาสสำคัญเป็นจำนวนมาก

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ขอบคุณภาพจาก schoolofchangemakers

ด้วยความที่เป็นที่รู้จัก ทำให้มีผู้สนใจบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารและยารักษาโรค พร้อมทั้งสิ่งของจำเป็นจำนวนมาก แต่ทว่าก็มิได้เพียงพอต่อความต้องการของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เนื่องจากมีสัตว์ป่วยพิการที่ถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่เริ่มแออัด

ดังนั้น จึงทำให้ภารกิจของมูลนิธิเพิ่มมากขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การดูแลรักษาสัตว์ และความรับผิดชอบด้านอาหาร จำนวนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมาก ทำให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปบริจาคกันได้ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ