การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

ขอบคุณที่มาภาพจาก today.line

แม้ว่าสุนัขและแมวจรจัดจะยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมาอย่างยาวนาน และไม่มีทีท่าว่าปัญหาเหล่านี้จะมีจำนวนลดลงแต่อย่างใด เพราะแต่ละปียังคงพบเห็นปัญหาการทอดทิ้งสุนัขและแมวจำนวนมาก ดังนั้น ในบ้านเราจึงได้กำเนิดมูลนิธิและบ้านต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์จำนวนมาก และหนึ่งในนั้นคือ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

บ้านนางฟ้าของสัตว์จร ก่อตั้งโดยคุณกวิพร วินิจเถาปฐม ซึ่งได้เริ่มช่วยเหลือหมาแมวจรจัดข้างถนนจนมีหมาแมวในความดูแลเพิ่มขึ้นปีละ 100 ตัว ทำให้ปัจจุบันมีหมาแมวรวมกันร่วม 2 พันตัวในความดูแล ซึ่งส่วนใหญ่มีทั้งสัตว์ไร้บ้าน และเจ็บป่วยพิการที่ต้องทำการดูแลรักษาเอาใจใส่

บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

ขอบคุณที่มาภาพจาก mgronline

ในหนึ่งวันบ้านนางฟ้าของสัตว์จร ต้องใช้อาหารเม็ดประมาณ 20 กระสอบ ราว ๆ 400 กิโลต่อวัน เพื่อเป็นอาหารให้กับสุนัข แต่เนื่องจากอาหารเม็ดมีราคาแพง ทางบ้านนางฟ้าของสัตว์จร จึงได้เปลี่ยนมาให้อาหารด้วยการต้มโครงไก่กับตับ บางครั้งก็มีใส่ผักลงไปด้วย เพื่อเป็นอาหารให้แก่สุนัขได้กิน นอกจากนี้ ยังมีแมวที่ต้องดูแลอีกราว 500 ตัวด้วย

นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ยังมีเรื่องของค่ายาและค่าหมอที่ต้องทำการรักษาเมื่อบาดเจ็บและล้มป่วย ทำให้บ้านนางฟ้าของสัตว์จร มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนร่วม ๆ 7 แสนบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควรในการดูแลสัตว์เหล่านี้ แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากบ้านนางฟ้าของสัตว์จร จะใช้เงินจากการทำธุรกิจมาดูแลสัตว์จำนวนนี้ เพื่อให้พวกเขาได้มีข้าวกินและมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ก็มีบางช่วงที่วิกฤตจำเป็นต้องขายรถบรรทุกมาแก้ไขวิกฤตก่อน เพราะยังไงก็ต้องให้สุนัขและแมวได้กินข้าวทุกวัน

ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐบ้าง เช่น การช่วยเหลือในการฉีดวัคซีน หรืออาหารพระราชทานจาก ร.10 ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ให้ผู้แทนพระองค์มาพระราชทานอาหารเลี้ยงสัตว์ถึง 3 ครั้ง สร้างความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณให้กับบ้านนางฟ้าของสัตว์จรเป็นอย่างมาก

บ้านนางฟ้าของสัตว์จร

ขอบคุณที่มาภาพจาก boontoday

สำหรับเป้าหมาย หลังจากนี้ทางบ้านนางฟ้าของสัตว์จร ตั้งใจที่จะหยุดรับสัตว์เพิ่ม หากสัตว์มีจำนวนไม่เกิน 1 พันตัว บ้านนางฟ้าของสัตว์จรก็คงจะพอไปต่อได้บ้าง สำหรับใครที่สนใจจะช่วยเหลือค่าอาหาร ยารักษาโรค หรือค่าหมอ ให้กับสุนัขแมวทั้งหลาย ก็สามารถสมทบทุนบริจาคค่าอาหารสุนัขและยาได้ที่บ้านนางฟ้าของสัตว์จร 

โดยสามารถติดต่อผ่านทางแฟนเฟจได้เลย เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารให้กับสุนัขและแมว นอกจากนี้ ทางบ้านนางฟ้าของสัตว์จรยังมีลิงในความดูแลด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สุนัขและแมวมากกว่า