การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร

ป้าจุ๊

ขอบคุณภาพจาก artofthai

มูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์ที่่ช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด พิการ ที่ถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม มีไม่น้อยเลยทีเดียว และหนึ่งในนั้นจะไม่พูดถึงเลยเห็นจะไม่ได้ ก็คือ บ้านพักสี่ขาป้าจุ๊ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา (ลำลูกกาคลอง 10) จังหวัดปทุมธานี

ป้าจุ๊

ขอบคุณภาพจาก artofthai

ที่นี่ทำหน้าดูแลสุนัขและแมวจรจัด พิการ ถูกทารุณกรรมร่วม 1,500 ชีวิต ซึ่งลำพังป้าจุ๊เองก็ประสบความลำบากในการดำรงชีวิต แต่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมองเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ต่าง ๆ ทำให้ป้าจุ๊ตัดสินใจเปิดบ้านพักและรับดูแลสัตว์เหล่านี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้พวกเขามีที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค จึงได้ช่วยเหลือสุนัขและแมวจำนวนมากเอาไว้ด้วยความรักและเอาใจใส่

ป้าจุ๊

ขอบคุณภาพจาก artofthai

ตลอดระยะเวลาร่วม 10 กว่าปีที่ผ่านมา ป้าจุ๊จะเป็นผู้ดูแลอาหารและยารักษาโรคให้แก่บรรดาสุนัขและแมวมาโดยตลอด จนในช่วงที่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเม็ดอย่างหนัก ทำให้ป้าจุ๊เองจำเป็นต้องลดการให้อาหารลง ซึ่งในแต่ละวันนั้น จะต้องให้อาหารเม็ด 680 กิโลกรัม หรือราว ๆ 34 กระสอบ ร่วมกับอาหารกระป๋องสำหรับสุนัขอีกวันละ 5 ถาด จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของเพื่อน 4 ขา 1,500 ชีวิต

ป้าจุ๊

ขอบคุณภาพจาก artofthai

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญที่บริจาคอาหารและยารักษาโรคสำหรับสุนัข แต่ก็ไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ทั้งหลาย เนื่องจากในแต่ละวันนั้นก็ยังคงมีสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทำร้ายและทารุณมาให้ที่นี่ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยิ่งทำให้เกิดการขาดแคลน อาหารเม็ด นม ยารักษาโรค ทรายแมว แผ่นรองสำหรับสุนัขอัมพาต เป็นต้น ใครที่สนใจอยากบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้สำหรับสุนัขและแมว สามารถบริจาคได้ที่ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร เพื่อสงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัด หรือหากใครที่อยากจะสมทบทุนเป็นเงินก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้

ป้าจุ๊

ขอบคุณภาพจาก artofthai

ทั้งนี้เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ทาง Face book ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร จะค้นหาจาก Google เพื่อติดต่อหรือนำสิ่งของไปบริจาค ซึ่งตอนนี้ทางป้าจุ๊กำลังขาดแคลนอาหารเม็ดและทรายแมวเป็นอย่างมาก เพื่อน ๆ คนใดสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Face book ป้าจุ๊ได้

ใครที่มีความรักและเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยกัน หรืออยากทำบุญเพื่อช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัด และสัตว์พิการ ที่มีพื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ขอแนะนำป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร รับรองว่าได้บุญแน่นอน เนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่รองรับสัตว์จำนวนมากถึง 1,500 ชีวิต จึงต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่อยากลำบากในขณะนี้