การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

ทำอย่างไรเมื่อสุนัขไม่ถูกกัน

สุนัขไม่ถูกกัน
ขอบคุณภาพจาก flickr

หลายคนเลี้ยงสุนัขมากกว่าหนึ่งตัวในบ้าน และบ่อยครั้งมักจะเผชิญกับปัญหาสุนัขไม่ถูกกัน กัดกันอยู่บ่อย ๆ

เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาต่อสู้กันจนเอาเป็นเอาตายอาจสร้างความรำคาญใจให้แก่คุณในฐานะที่เป็นเจ้าของ สุนัขไม่ถูกกันด้วยเหตุผลหลายประการ

ไม่ว่าจะเป็นต้องการความรักจากเจ้าของเพียงผู้เดียว โดยมิสามารถแบ่งแยกให้สุนัขตัวอื่นได้

สุนัขไม่ถูกกัน
ขอบคุณภาพจาก m.wikihow

นอกจากนี้ การมีสุนัขมากกว่าหนึ่งตัวภายในบ้าน จะมีการแบ่งแยกอาณาเขตระหว่างพวกเขาเอง

และเมื่อใดที่อีกตัวรุกล้ำเข้าไปยังอาณาเขต ก็จะต่อสู้กันเพื่อป้องกันอาณาเขตของตนเอง

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะนอกจากเรื่องอาณาเขตและความรักแล้ว

สาเหตุที่สุนัขไม่ถูกกัน อาจมาจากการที่พวกเขายังมีการหวงแหนอาหาร

ทำให้สุนัขอีกตัวไม่สามารถเข้ามากินอาหารได้ในเวลาที่อีกตัวกินอาหาร เป็นต้น

สุนัขไม่ถูกกัน
ขอบคุณภาพจาก animalwised

เมื่อสุนัขไม่ถูกกันจะทำอย่างไร

โดยปกติแล้ว สุนัขเปรียบเสมือนลูกน้อยของคุณ ที่ต้องการความรักและเอาใจใส่จากคุณเท่า ๆ กัน

ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักที่สุนัขไม่ถูกกันบ้าง แต่ถ้าพวกเขาต่อสู้กันด้วยความหวงแหนบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงเกินไป

ควรมีการฝึกฝนและบำบัดพฤติกรรมของสุนัขให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

สุนัขไม่ถูกกัน

ขอบคุณภาพจาก puppytoob

ตัวอย่างของการฝึกฝนอย่างง่ายของสุนัขไม่ถูกกันคือ หากพวกเขาหวงเจ้าของ

คุณควรนั่งตรงกลางเพื่อให้พวกเขานั่งขนาบข้าง และแสดงความรักและเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม

เช่นเดียวกันกับการให้อาหาร ขนม หรือของเล่น ก็ควรจะเท่าเทียมกันด้วย เช่น มีชามอาหาร 2 ใบ มีขนมสำหรับสุนัข 2 ชิ้น และของเล่นสำหรับสุนัขทุกตัว เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขแย่งกันและทำร้ายกันเอง

สุนัขไม่ถูกกัน

ขอบคุณภาพจาก puppytoob

สำคัญที่สุดคือ พยายามฝึกฝนให้พวกเขาอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ เพราะอาจมีบางครั้งที่คุณจะต้องออกไปนอกบ้าน

เพื่อทำงานหรือซื้อของ และต้องปล่อยพวกเขาให้อยู่บ้านตามลำพัง หากลองทำตามวิธีการเบื้องต้นแล้วไม่สำเร็จ

แนะนำให้ลองปรึกษาสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการฝึกฝนสุนัข เพื่อลดปัญหาสุนัขไม่ถูกกัน

สุนัขไม่ถูกกัน

ขอบคุณภาพจาก puppytoob

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสุนัข จะมีเทคนิคในการรับมือกับสุนัขไม่ถูกกัน

และสามารถฝึกฝนให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ นอกจากนี้ ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของ

จะต้องระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติต่อสุนัขอย่างเท่าเทียม เพื่อไม่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณรักตัวใดตัวหนึ่งมากกว่ากัน และหลีกเลี่ยงการดุด้วยน้ำเสียงที่ดัง และก้าวร้าว เพราะทำให้พวกเขากลัวและตกใจได้

ใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุนัขไม่ถูกกัน ลองนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นไปลองใช้

ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้สุนัขไม่ถูกกัน กลับมารักกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้