การดูแลสัตว์เลี้ยง
วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

เลือกนกสำหรับเลี้ยงที่บ้าน

เลือกนกสำหรับเลี้ยงที่บ้าน

ขอบคุณที่มาภาพจาก petcentral

          นกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ความเพลิดเพลินภายในบ้าน เสียงพูดหรือร้องเพลงทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวา อีกทั้งการสอนนกให้พูดคุยอาจเป็นงานอภิเรกที่สนุกสนาน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจ เลี้ยงนก คุณต้องเข้าใจก่อนว่านกแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกมันจะถูกเลี้ยงไว้ในกรงก็ตาม

 

นกที่เหมาะสำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

          ได้แก่ นกคีรีบูน นกฟินช์ นกหงส์หยก นกคอกคาทีล (นกปากขอขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์นกกระตั้ว) นกเลิฟเบิร์ด (ตระกูลเดียวกับนกแก้ว แต่มีขนาดเล็กกว่า) ทั้งนี้หลีกเลี่ยงนกที่มีสายพันธุ์มาจากป่า เช่น นกแก้วบางชนิด มาคอว์ นกแขกเต้า หรือนกทูแคน เป็นต้น เนื่องจากนกเหล่านี้เหมาะที่จะอยู่กลางแจ้งและในป่ามากกว่าการเลี้ยงในบ้าน

เลือกนกสำหรับเลี้ยงที่บ้าน

ขอบคุณที่มาภาพจาก reddit

เคล็ดลับในการเลือกนก มีดังนี้คือ

          นกบางชนิดสามารถอยู่เพียงลำพัง เช่น นกคีรีบูน ขณะที่บางชนิดชอบการอยู่เป็นคู่ ดังนั้น หากคุณชอบการเลี้ยงเป็นคู่นกที่เหมาะสมได้แก่ นกฟินช์ นกหงส์หยก นกคอกคาทีล เป็นต้น

 

          ร้องเพลงหรือการพูด นกบางชนิด เช่น นกในตระกูลนกแก้วสามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้พูดหรือร้องเพลงได้

 

          อายุขัย นกบางชนิดมีอายุไข 5 ปี เช่น นกหงส์หยก นกในตระกูลนกแก้ว และนกฟินช์ ขณะที่บางตัวสามารถมีชีวิตยืนยาวได้มากกว่า 20 ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ขั้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการดูแล

 

          บุคลิก นกเลี้ยงมีนิสัยที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น นกคีรีบูนเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ชอบการสัมผัสจากมนุษย์และชอบการอยู่โดดเดี่ยว นกฟินช์ไม่ชอบอยู่ร่วมกับมนุษย์ แต่สนุกกับการอยู่ร่วมกับนกฟินช์อื่น ๆ ขณะที่นกคอกคาทีล (นกปากขอขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์นกกระตั้ว) เป็นสายพันธุ์ที่มีความฉลาด เป็นมิตร และชอบความสนุกสนาน

เลือกนกสำหรับเลี้ยงที่บ้าน

ขอบคุณที่มาภาพจาก flybabiesaviary

การดูแลและให้อาหาร

          สัตว์เลี้ยงจำพวกนกต้องการการดูแลเอาใส่อย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้พวกมันมีความสุขและสุขภาพที่ดี สิ่งที่ควรปฏิบัติจึงมีดังต่อไปนี้

 

          เลือกกรงที่เหมาะสม โดยให้เลือกกรงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ขนาดของกรงจะต้องไม่กินพื้นที่บริเวณบ้านของคุณมากจนเกินไป กรงที่ใหญ่จะทำให้นกมีพื้นที่ในการบินมากขึ้นนอกจากนี้ ภายในกรงควรมีคอน จานอาหาร น้ำ และของเล่นด้วย

 

          อย่างไรก็ตาม นกแต่ละสายพันธุ์ย่อมต้องการสิ่งของที่แตกต่างกัน นกที่มีตะขอ เช่น นกหงส์หยก นกคอกคาทีล และ นกเลิฟเบิร์ด ชื่นชอบการเคี้ยว ดังนั้นจึงควรจัดหาของสำหรับให้พวกมันเคี้ยว นกเลิฟเบิร์ด เป็นนกที่ชื่นชอบการทำรังจึงควรจัดหากล่องสำหรับทำรังให้พวกมัน

เลือกนกสำหรับเลี้ยงที่บ้าน

ขอบคุณที่มาภาพจาก birdingdepot

          อาหารที่เหมาะสม โดยปกติแล้วนกชื่นชอบการกินเมล็ดพันธุ์พืช ขณะเดียวกันอาจพิจารณาให้นกกินอาหารเม็ดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะกับสายพันธุ์เฉพาะของพวกมันด้วย ควรมีผักและผลไม้ทุกวัน และอย่าปล่อยให้อาหารหมด เพราะนกบางชนิด เช่น นกฟินช์ นกคีรีบูน มีการเผาผลาญพลังงานสูง และสามารถตายจากการขาดอาหารภายใน 24-28 ชั่วโมงได้

 

          ทำความสะอาดกรง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ด้วยการนำถาดอาหาร คอนออกมาล้างทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำและอาหารอยู่เสมอ

 

          ให้ความสนใจ นกบางชนิดต้องการความสนใจเป็นพิเศษ เช่น นกค็อกคาเทลซึ่งควรให้ความสนใจอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อทำความคุ้นเคยกับพวกมันแล้ว คุณสามารถฝึกฝนพวกมันได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์

 

          ทั้งหมดนี้ เป็นวิธีเลือก นกสำหรับเลี้ยงในบ้าน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ชนิดใด ควรมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ ให้ดี เพราะการเข้าใจธรรมชาติและลักษณะนิสัยของสัตว์เป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากนี้ควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องของเวลาด้วย เพราะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดล้วนต้องการการดูแลเอาใจใส่

 

 

 

ที่มา everydayhealth